Fra venstre: Ingrid Hodder, Kristian Muriaas, Per Johan Slinning.....

Endringer i styret for 2014/2015

Tirsdag 25.02.14 hadde Nørvøy Ungdomskorps årsmøte.

Per Johan Slinning ble valgt inn som korpsets leder.

Følgende ble også valgt inn:

Styremedlemmer som sitter 1 år (2013-2015):
Ingrid Hodder og John Lennart Skjønberg

Styremedlemmer for 2 år (2014-2016):
Kristian Muriaas og Arne Røe

Varamedlemmer:
Paul Gustav Nyland, Merethe B. Cromer og Trygve Furmyr

Korpssjef:
Arve Lynghjem

Korpssjef vara:
Sindre Dimmen-Ringdal

Musikkutvalg:
Sølvi Lynghjem og Tore Jan Nakken

Uniformskomite:
Solfrid Eide og Randi Utgaard Nupen

Revisor:
Merethe B. Cromer

Notearkiv:
Kristin Sudmann og John Lennart Skjønberg

Materialkomite:
Olav Hodder og Arne Steinar Fylling

Valgkomite:
Christine Hodder, Paul Gustav Nyland og Eva Torvik Grotle

Fra venstre: Ingrid Hodder, Kristian Muriaas, Per Johan Slinning.....

Fra venstre: Ingrid Hodder, Kristian Muriaas, Per Johan Slinning…..