Fra venstre: Ingrid Hodder, Kristian Muriaas, Per Johan Slinning.....

Styret

Leder

Per Johan Slinning

Styremedlemmer

Ingrid Hodder   |   Kristian Muriaas   |   Arne Røe   |   John-Lennart Skjønberg